Zvědavost je přítel

Onkologická diagnóza je zásadní zlom a životní změna. Zaskočí nás naprosto nepřipravené a přinese strach. Nic není jisté a budoucnost má temnou barvu. Děsivou skutečnost musíme přijmout. Po prvotním šoku je třeba najít zbytky sil a začít se ptát, hledat informace, být aktivní. Zvýšíme tak šanci na dlouhodobé přežití či dokonce brzké vyléčení. Moderní medicína dnes dokáže i některá pokročilá onemocnění léčit a významně prodloužit náš život. Kvalitní a odborně správné informace najdete na stránkách www.linkos.cz a www.mojemedicina.cz

Pomoc je spolubojovník

Ne všichni máme internet nebo schopnost a sílu informace vyhledat a číst. Pokud ale máme rodinu a přátele, požádejme je o pomoc. I pro ně je to těžké a určitě chtě- jí být užiteční, toto je chvíle dát jim šanci. Informovanost, obezřetnost i aktivita z naší strany, či ze strany našich blízkých jsou zde plně na místě. Mnohdy totiž záleží na tom, kde žijeme a jak rychle se dostaneme ke správnému lékaři, který stanoví odpoví- dající léčbu

Lékař je partner

Lékaři, sestry a další profesionálové jsou při boji s vážnou nemocí nejdůležitějšími osobami. Odborníkem na posouzení stavu onkologického onemocnění je vždy onkolog. Po konzultaci s chirurgem, případně dalšími specialisty, určí léčebný plán a seznámí nás s ním ještě před zahájením samotné léčby. Zajímejme se, v jakém stádiu se onemocnění nachází. Při tom pokročilém, kdy ná- dor v těle už metastázuje, by měla o postupu další léčby vždy rozhodnout komise odborníků. Tým specialistů z různých oborů zajistí odborné posouzení zdravotního stavu i stadia nemoci a stanoví optimální léčbu.

Druhý názor je právo

Onkologové nás dnes léčí i v rámci okresních nemocnic, my přesto máme právo vy- žádat si i tzv. druhý názor dalšího specialisty. Obava, že tímto krokem snad urazíme, či si dokonce znepřátelíme původního ošet- řujícího lékaře není na místě. Lékař by toto přání měl respektovat a podpořit, je důležité pro obě strany. On si může ověřit, že jím navržený postup léčby je správný, my, že nám bude poskytnuta léčba, jež odpoví- dá nejmodernějším poznatkům. Pracovníci onkologických pracovišť vědí, jak komunikovat a přistupovat k nemocným, dokáží se vcítit do obav, uklidnit i dodat odvahu. Nebojme se říct si o to, na co máme právo.

KOC je důležitá zkratka

Nejsložitější pacienty, u kterých je předpoklad prospěchu z moderní centralizované léčby, by měl okresní onkolog doporučit do Komplexního onkologického centra (KOC), kde je soustředěná léčba. V ambulanci KOC můžeme také požádat o tzv. druhý názor. Centra jsou akreditovaná, kvalita a efektivita péče je zde pravidelně kontrolována, disponují širokým komplexem zdravotních a podpůrných služeb. Navíc mají nákladné přístrojové vybavení a mohou provádět specializovaná vyšetření a rozpoznat pacienty, kteří mohou mít maximální přínos z kvalitní chirurgické a moderní centralizované léčby. Seznam pracovišť naleznete zde.

Brožura informovaný pacient ke stažení zde.

Vyjádři podporu

Po celém světě se fotí pacienti a podporovatelé ve fialovém oblečení. V médiích můžete vidět nasvícené budovy na fialovo. Česká republika se přidala ke světovému dni proti rakovině pankreatu.

Příběhy pacientů

Přestože má rakovina pankreatu neuspokojivé léčebné výsledky, jsou mezi námi pacienti, kteří toto onemocnění úspěšně zdolali a dál fungují normálním životem. Podívejte se na jejich příběhy.