Rakovina slinivky

Rakovina slinivky břišní je mimořádně zákeřné zhoubné onemocnění. U většiny pacientů se jej podaří diagnostikovat až v rozvinuté fázi, kdy je již nemoc v těle pacienta rozšířená, což znemožňuje úspěšnou léčbu.

Pankreas

Pankreas je houbovitá žláza podlouhlého tvaru. Nachází se v dutině břišní mezi žaludkem a páteří. Je velká cca 15 cm a v organismu plní dvě základní funkce. Vytváří trávicí šťávy – enzymy, které pomáhají rozkládat potvravu ve střevě a produkuje hormony – např. inzulin.

Nejširší část pankreasu se nazývá hlava, o střední části se hovoří jako o těle a nejužší je nazývána ocas.

Karcinom slinivky břišní

Rakovina slinivky břišní je málo známým onemocněním, které se velmi těžko diagnostikuje i léčí. Prvotní příznaky nejsou specifické a proto mohou být špatně interpretovány. Doposud se nepodařilo identifikovat žádné geny, biomarkery či zobrazovací techniky, které by diagnostiku zjednodušily. Umístění nádoru bývá těžko přístupné, často je „schovaný“ za okolními orgány. Metastázy jsou velmi malé, současnými zobrazovacími technikami téměř neidentifikovatelné. Tvorba metastáz následuje v rychlém sledu po vytvoření primárního nádoru, proto je většina paciantů diagnostikována až v pokročilé fázi onemocnění.

 

Nových pacientů v ČR roce 2018

b4be4eaaaad2987f0fb547b42ed24778-trophy-award-icon-by-vexels

8. místo ve světové incidenci

nových pacientů každý den na celém světě

 

Fakta o rakovině slinivky břišní

  • Karcinom slinivky je 13tým nejčastějším zhoubným onemocněním, ve vyspělých zemích je číslem 4 v žebříčku důvodů úmrtí.
  • S rakovinou slinivky břišní bojovali také známé osobnosti- v České republice to byli např. Olympionička Věra Čáslavská, či známý architekt Bořek Šípek. S nemocí se potýkal také zakladatel společnosti Apple, Steve Jobs, jemuž byla diagnóza sdělena v roce 2003 a zemřel v roce 2011. Patřil mezi „ty šťastné“, kteří mají minoritní formu tzv. neuroendokrinního typu nádoru, který je méně agresivní. Steve Jobs byl pacientem, který odmítal operativní zákrok a 9 měsíců se léčil alternativními metodami, čehož později litoval. V roce 2009 rakovině slinivky podlehl i známý americký herec Patrick Swayze.
  • Karcinom slinivky je jediným typem rakoviny, u kterého sledujeme kontinuálně vzrůstající trend v incidenci.
  • Podle údajů European Cancer Observatory je v současnosti v Evropě více než 103 000 lidí trpících rakovinou slinivky břišní.
  • Vzhledem k rychlé progresi onemocnění kopírují počty úmrtí incidenci, která je na o něco nižší hladině.

Vyjádři podporu

Po celém světě se fotí pacienti a podporovatelé ve fialovém oblečení. V médiích můžete vidět nasvícené budovy na fialovo. Česká republika se přidala ke světovému dni proti rakovině pankreatu.

Příběhy pacientů

Přestože má rakovina pankreatu neuspokojivé léčebné výsledky, jsou mezi námi pacienti, kteří toto onemocnění úspěšně zdolali a dál fungují normálním životem. Podívejte se na jejich příběhy.