Pacient, rodina a přátelé

Lékaři

Jak vypadal den rakoviny pankreatu v České republice?

Roadshow v krajských městech ČR